//
Putem e-maila poslat ćemo vam obavijest da li je jedan od vaših željenih temrina slobodan. Potrebno će biti da na taj e-mail odgovorite potvrdno kako bi željeni termin bio rezervisan samo za vas.

*Sva prava promjene, otkazivanja ili prestanka testnog perioda isključivo zadržava AC BLOK Sarajevo doo